SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD RIJEKA
7

78.

Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 11. svibnja 2010. godine sljedeći

CJENIK
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

I.

Cijena zemljišta iz članka 8. Odluke o građevinskom zemljištu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/09) - u daljnjem tekstu: Odluka, utvrđuje se u iznosu od 110,00 kn po m2 građevinskog zemljišta za cijelo područje grada Rijeke.

II.

Visina rente iz članka 9. Odluke, utvrđuje se u kn po m2 brutto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice, i to kako slijedi:


ZONAJavna namjena: ceste i javno prometne
površine


Javna namjena:
građevine
društvene,
kulturne,
sportske, vjerske i slične namjene


Stambena
namjena s
1 - 3 stana,
pojedinačne
garaže ili garaže u nizu


Stambena
namjena s
4 - 8 stanova, program POS-a, garažne
građevine


Poslovna,
industrijska,
stambena
namjena s
9 i više stanova


Trgovačka,
ugostiteljska
i uslužna
namjena

A

580,00

750,00

925,00

1.150,00

1.375,00

1.965,00

I.

445,00

580,00

720,00

925,00

1.080,00

1.550,00

II.

330,00

445,00

545,00

720,00

835,00

1.215,00

III.

240,00

330,00

420,00

545,00

650,00

945,00

IV.

175,00

240,00

320,00

420,00

500,00

745,00

U slučaju da je namjena prostora različita uzima se razmjeran odnos traženih namjena.

Ako se unutar građevine osnovne namjene planira gradnja etaže s garažnom namjenom, iznos rente za namjenu garaže u građevini utvrđuje se u iznosu rente za osnovnu namjenu građevine umanjenom za 20%.

III.

Visina zakupnine iz članka 22. Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

a) radi uređenja građevne čestice na kojoj je izgrađena građevina u vlasništvu druge osobe, u kn po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

60,00

I.

45,00

II.

35,00

III.

25,00

IV.

15,00

b) radi uređenja i korištenja zemljišta koje graniči s zemljištem (nekretninom) u vlasništvu druge osobe a nalazi se izvan građevne čestice, u kn po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

40,00

I.

30,00

II.

20,00

III.

15,00

IV.

10,00

c) radi korištenja zemljišta za potrebe postojeće privremene građevine koja se koristi u svrhu stanovanja, u kn po m2 zemljišta GODIŠNJE:

ZONA

ZAKUPNINA

Atraktivna

15,00

I.

10,00

II.

7,00

III.

5,00

IV.

4,00

d) radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, u kn po m2 zemljišta, GODIŠNJE:

NAMJENA

POVRŠINA

ZAKUPNINA

0-200 m2

3,00

PREKO 200 m2

2,00

e) radi korištenja zemljišta za postavu infrastrukturnih objekata, uređaja i opreme, u kn po lokaciji za površine do 5 m2 zemljišta te u kn po m2 zemljišta za površine preko 5 m2, MJESEČNO:


ZONA


do 5 m
2


5 - 30 m
2


30 - 100 m
2


preko 100 m
2

 

kn/lokaciji

kn/m2

kn/m2

kn/m2

Atraktivna

150,00

30,00

25,00

20,00

I.

125,00

25,00

20,00

15,00

II.

100,00

20,00

15,00

12,00

III.

90,00

18,00

13,00

9,00

IV.

75,00

15,00

10,00

7,00

f) radi uređenja i korištenja zemljišta za parkirališni prostor, u kn po m2 zemljišta, MJESEČNO:

ZONA


do 30


30 - 200


preko 200

Atraktivna

10,00

7,00

5,00

I.

10,00

7,00

5,00

II.

8,00

6,00

4,00

III.

5,00

4,00

3,00

IV.

3,00

2,50

2,00

g) radi uređenja i korištenja zemljišta za prodajnu namjenu, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, u kn po m2 zemljišta, MJESEČNO:

ZONA


do 200


200 - 1000


preko 1000

Atraktivna

7,00

5,50

4,00

I.

7,00

5,50

4,00

II.

5,50

4,00

3,00

III.

4,00

3,00

2,00

IV.

3,00

2,00

1,00

IV.

Visina naknade za osnovanu služnost iz članka 25. Odluke, utvrđuje se u kn po m2 zauzetog dijela čestice, JEDNOKRATNO kako slijedi:

ZONA

NAKNADA

Atraktivna

50,00

I.

45,00

II.

35,00

III.

30,00

IV.

25,00

Visina naknade za osnovanu služnost u svrhu polaganja i imanja vodova, utvrđuje se u iznosu od 10,00 kn po m2 zauzete površine zemljišta, GODIŠNJE.

V.

Ovaj Cjenik primjenjuje se i na postupke u kojima do dana njegova stupanja na snagu nije donesena odluka o prodaji u smislu članka 15. odnosno odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja u smislu članka 16. Odluke.

VI.

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/10-04/47-28

Ur. broj: 2170/01-15-00-10-1

Rijeka, 11. svibnja 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr