SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 18. Petak, 14. svibnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

20.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 4. svibnja .2010. godine donosi

PLAN
gradnje vodenih građevina za razdoblje 2010. - 2012.
godine

Članak 1.

Ovim planom utvrđuju se vrste vodnih građevina koje se planiraju graditi u razdoblju 2010. - 2012. godine kao i izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

U razdoblju 2010. - 2012. godine na području Grada Opatije planira se graditi sljedeće vodne građevine:

Članak 3.

U Proračunima Grada Opatije za razdoblje 2010. - 2012. godine osigurati će se sredstva za gradnju vodnih građevina iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Odlukom Gradskog vijeća od 2. veljače 2010. godine visina naknade za razvoj iz koje se osiguravaju sredstva za otplatu kredita I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, pod-projekt Opatija- Lovran-Matulji i za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita II. Faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija-Lovran-Matulji, iznosi ukupno 4,00 kuna po m3 isporučene vodne usluge i to:

- 1,92 kune/m3 isporučene vodne usluge koristi se za otplatu kredita iz I. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija- Lovran-Matulji,

- 2,08 kuna/m3 isporučene vodne usluge koristi se za izgradnju objekata i uređaja i otplatu kredita prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina iz II. faze Projekta zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, podprojekt Opatija-Lovran-Matulji.

Članak 5.

Neutrošena sredstva naknade za razvoj prikupljena za izgradnju vodnih građevina I. faze Jadranskog projekta, temeljem Odluke o namjenskom povećanju cijene vode za 4 kn/m3 za financiranje izgradnje objekata sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa od 25. rujna 2003. godine, namjenjuju se za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda kao i vodopskrbnog sustava naselja Poljane te naselja Antići, Dobreć, Krasa.

Članak 6.

Plan gradnje vodnih građevina provodi KD Komunalac d.o.o. Opatija koji u provedbi ima prava i obveze investitora.

KD Komunalac d.o.o. obvezan je ,za svaku godinu, donijeti plan izgradnje sekundarne mreže sustava odvodnje otpadnih voda te sekundarne mreže vodoopskrbnog sustava.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/10-01/114

Ur. broj: 2156-01-01-10-1

Opatija, 4. svibnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća

O' Brien Sclaunich dipl., oecc. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr