SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 16. Petak, 7. svibnja 2004.
GRAD KASTAV
20

18.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), Detaljnim planom uređenja dijela stambenog naselja Rešetari (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 13/02) i člankom 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 4. sjednici održanoj dana 29. travnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se, da se nekretnine označene kao:

- k.č. 6682/13 u površini od 103 m2 upisana u zk.ul. 2819 u k.o. Kastav

- k.č. 6682/20 u površini od 54 m2 upisana u z.k.ul. 2819 u k.o. Kastav

- k.č. 6682/21 u površini od 37 m2 upisana u z.k.ul. 2819 u k.o. Kastav

sve upisane kao javno dobro, putevi i vode ne koriste kao javno dobro, te se iste isključuju iz opće upotrebe.

Članak 2.

Nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Rijeci - zemljišno knjižni odjel temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na predmetnim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Kastva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/4

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-5

Kastav, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr