SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA SKRAD
7

12.

Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110-04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 28.c Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinski načelnik Općine Skrad, dana 30. ožujka 2010. godine, donio je

ODLUKU
o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni
cjenik za odvoz komunalnog otpada poduzeća
»Komunalac« d.o.o. Delnice

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se prethodna suglasnost na prijavljeni cjenik za odvoz komunalnog otpada poduzeća »Komunalac« d.o.o. Delnice broj 199/10 od 18. ožujka 2010. godine i to:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. travnja 2010. godine.

Klasa: 363-01/10-01/10

Ur.broj: 2112/04-10-01-02

Skrad, 30. ožujka 2010.

Općinski načelnik

Damir Grgurić dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr