SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
OPĆINA KLANA
7

7.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2010. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos1.300.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana2.789.060,00 kuna

- šumski doprinos50.000,00 kuna

- naknada za koncesiju2.038,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a)otkup zemljišta za uređenje javnih
površina 120.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 120.000,00 kuna

b) geodetsko-katastarske usluge 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

. projektna dokumentacija 100.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 100.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 5.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 2.962,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.038,00 kuna

b)izrada izvedbenog projekta ceste
u RZ Vojarna Klana 200.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 200.000,00 kuna

c)uređenje ceste kroz RZ Vojarna
Klana (iskop, nasip, tampon) 2.005.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 525.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 1.430.000,00 kuna

- šumski doprinos 50.000,00 kuna

d) usluge nadzora 200.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 200.000,00 kuna

e) geodetsko-katastarske usluge 250.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 250.000,00 kuna

f) uređenje ceste Kalužica 455.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 400.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 55.000,00 kuna

g) projektna dokumentacija 350.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 350.000,00 kuna

h) potporni zid Predboršt 65.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 65.000,00 kuna

i) otkup zemljišta za izgradnju cesta 180.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 180.000,00 kuna

3. Groblja

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 75.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 75.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 36.098,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 36.098,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/08

Ur. broj: 2170-06-10-01-01

Klana, 15. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr