SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

37.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 48/09), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici, održanoj 22. travnja 2010. godine, donijela je

O D L U K U
o imenovanju članova Savjeta za zdravlje
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenuju se:

- mr. sc. Nikola Ivaniš, predstavnik Primorsko-goranske županije, za predsjednika,

- Vedrana Fržop, predstavnica Primorsko-goranske županije, za članicu,

- dr. sc. Željko Jovanović, predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,

- prof. dr. sc. Josip Grgurić, predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,

- doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,

- doc. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,

- Silvana Jager, predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,

- prof. dr. sc. Herman Haller, predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

- Goran Bulatović, predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- dr. sc. Vladimir Mozetič, predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- mr. sc. Darko Rački, predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- Lidija Gović-Golčić, predstavnica strukovnih udruženja u zdravstvu, za članicu,

- Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,

- Radmila Čahut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,

- Maša Smokrović, predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje traje četiri godine.

Članak 3.

Stručnu pomoć Savjetu u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti pružat će Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-35

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr