SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

35.

Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03 i 87/09) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici od 22. travnja 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o odricanju od prava prvokupa nekretnine-poslovnog prostora sa svojstvom kulturnog dobra u Gradu Rabu

I.

Primorsko-goranska županija odriče se prava prvokupa nad nekretninom koja se nalazi na adresi Trg Municipium Arba 1, Rab, a čini poslovni prostor smješten u prizemlju stambeno-poslovne zgrade koja sadrži 3 etaže - P+2, sagrađene na zgr. 60, zgr. 61, zgr. 62/1 i zgr. 62/2, sve upisano kao ZK tijelo A I (jedan), sekcija B II k.o. Rab-Mundanije.

Ukupna površina poslovnog prostora je 137,68 m2.

Ponudu je dostavila tvrtka LENUCI d.o.o. iz Zagreba posredstvom odvjetničkog društva PLIŠO I RAJIĆ iz Zagreba.

II.

Kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ove Odluke iznosi 950.000,00 e (1m2 = 6.900,00 e).

III.

Po zaključenju ugovora o kupoprodaji ponuđene nekretnine ponuditelj se obvezuje primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i opće poslove Primorsko-goranske županije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-31

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr