SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

32.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 11. stavka 4. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu (»Narodne novine« broj 19/10), članka 28. točke 22. a u vezi s člankom 65. stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/ 09), članka 14. stavak 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/09) i članka 85. stavka 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 22. travnja 2010. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2010. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10) osigurana su centrima za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije sredstva u iznosu od 4.066.000,00 kuna za materijalne i financijske rashode u 2010. godini.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke rasporedit će se centrima za socijalnu skrb za podmirenje:

- rashoda fizičke i tehničke zaštite radnika zaposlenih u centrima;

- ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Sredstva za podmirenje rashoda fizičke i tehničke zaštite zaposlenih u centrima socijalne skrbi rasporedit će se centrima sukladno zaključenom ugovoru s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave usluge.

Sredstva za ostale materijalne i financijske rashode rasporedit će se pojedinom centru sukladno njegovom učešću u ukupnom broju radnika zaposlenih u svim centrima na području Županije i planiranim povećanim izdacima za troškove smještaja i informatizacije djelatnosti.

Mjerilo za raspored sredstava je prosječni mjesečni iznos po radniku.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, a sukladno kriterijima i mjerilima iz točke II. ove Odluke, raspoređuju se centrima za socijalnu skrb, kako slijedi:

IV.

Sredstva iz točke III. ove Odluke, doznačivat će se centrima za socijalnu skrb mjesečno u visini 1/12 raspoređenog iznosa (osim za usluge fizičke i tehničke zaštite zaposlenika) i to najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu, sukladno ostvarenom prihodu iz dodatnog udjela poreza na dohodak te pomoći izravnanja.

Sredstva za usluge fizičke i tehničke zaštite zaposlenika doznačivati će se centrima za socijalnu skrb sukladno zaključenim ugovorima s trgovačkim društvima za pružanje tih usluga.

V.

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb dužan je prikupiti mjesečne izvještaje o stvarno nastalim materijalnim i financijskim rashodima centara za socijalnu skrb, najkasnije do 15-og u mjesecu za proteklo razdoblje.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur.broj: 2170/1-05-01/5-10-25

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr