SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

31.

Na temelju članka 3. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/ 09), članka 43. stavak 1. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06 i 129/08), članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru

Članak 1.

U Odluci o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru (»Službene novine« broj 14/02) u članku 12. stavku 1. riječi »od 500,00 kuna«, zamjenjuju se riječima »u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna«.

U stavku 2. riječi »u iznosu od 2.000,00 kuna«, zamjenjuju se riječima »u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje iz stavka 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost:

. za prekršaje pod točkama b), d) i e) iz stavka 1. ovog članka koje je počinila u vezi obavljanja svog obrta ili druge samostalne djelatnosti,

. ako ne vodi ili neuredno vodi upisnik o zahtjevima za odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-22

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr