SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 15. Petak, 23. travnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7

30.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 11. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010., donijela je

O D L U K U
o pristupanju Primorsko-goranske županije
međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor (CETC)«

I.

Primorsko-goranska županija pristupa međuregionalnoj inicijativi »Srednjoeuropski prometni koridor« (Central European Transport Corridor: CETC) - u daljnjem tekstu: Inicijativa, kojemu je cilj stvoriti transportni koridor sa svrhom ujednačavanja svih vrsta transporta te stvaranja mogućnosti za dinamičan razvoj regija na koridoru čineći ga istovremeno europskim logističkim i transportnim lancem.

II.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Međuregionalnom upravnom odboru Inicijative imenuju se:

. Zlatko Komadina, Župan Primorsko-goranske županije i

. prof. dr. sc Mladen Črnjar, ravnatelj Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«,

a za njihove zamjenike imenuju se:

. mr. sc Hrvoje Marušić, savjetnik Župana za poslove europskih integracija i

. Nikola Mendrila, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da nakon stupanja na snagu ove Odluke potpiše pristupne dokumente te da imenuje predstavnike Primorsko-goranske županije u radna tijela Inicijative.

IV.

Mandat predstavnika i zamjenika Primorsko-goranske županije traje dok traje Inicijativa, a najduže četiri godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/4

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-15

Rijeka, 23. travnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr