SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

6.

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 8. travnja 2010. godine, usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA
ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu sadrži:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 537.200,46 kn

Višak prihoda od nefinancijske imovine 118.660,18 kn

Manjak primitaka od financijske imovine 1.605.222,73 kn.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i viškom prihoda od nefinancijske imovine pokriva se manjak primitaka od financijske imovine te tako utvrđeni manjak primitaka od financijske imovine iznosi 949.362,09 kuna.

Članak 3.

Manjak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu u iznosu od 949.362,09 kn podmirit će se iz prihoda Proračuna za 2010. godinu.

Članak 4.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2009. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-7

Ravna Gora, 8. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr