SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 14. Petak, 16. travnja 2010.
GRAD BAKAR
7

11.

Temeljem odredbi članka 108.-112. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i odredbe članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 10. sjednici održanoj dana 1. travnja 2010. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Grada Bakra za razdoblje
1. 1. - 31. 12. 2009. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu sadrži Opći dio proračuna i Posebni dio proračuna.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Bakra za 2009. godinu iznose 4.115.956,10 kn i predstavljaju sredstva za raspodjelu po Godišnjem obračunu Grada Bakra za 2009. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 4.115.956,10 kn raspoređuju se kako slijedi:

Program ulaganja u objekte osnovnih škola i Pomorske
škole Bakar 415.956,00

Sufinanciranje športske dvorane Pomorske škole Bakar

Program izgradnje objekata od javnog interesa
400.000,00 kuna

Uređenje zgrade ambulante u Bakru

Program održavanja prostora Grada 100.000,00

Uređenje fasade prostora Volcera u Bakru

Program izgradnje komunalne infrastrukture
3.200.000,00

Izgradnja lokalne ceste C1.1 - C1.2 2.864.000,00

Izgradnja javne rasvjete na području Industrijske
zone Kukuljanovo 336.000,00


SVEUKUPNO 4.115.956,00


*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 4.

Rashodi u iznosu od 90.359.466,84 kn i izdaci financiranja u iznosu od 274.376,24 kn iskazani su u posebnom dijelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2009. godini, te čine sastavni dio ove Odluke.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-10-15

Bakar, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=667&mjesto=51222&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr