SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RAB
7

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/ 01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području
Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 29/01, 12/03, 22/04 i 4/05) članak 19. stavak 2. dopunjuje se na način da se iza riječi: »mjesečno« dodaje: »kao i svih naknada za održavanje sustava (NOS)« te u cijelosti glasi:

»Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije u domaćinstvu kao dijela troškova stanovanja, ostvaruje samac ili obitelj ukoliko udovoljava sljedeće kriterije:

1.socijalni uvjet,

2.uvjet prihoda,

3.poseban uvjet.

Pravo na uslugu korištenja vode i troškova kanalizacije bez naplate ima domaćinstvo u količini od 4 m3 vode po jednom članu domaćinstva mjesečno, kao i svih naknada za održavanje sustava (NOS).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur.broj: 2169-01-02-01-10-22

Rab, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51280&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr