SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA ČAVLE
7

12.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 48/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća
Općine Čavle u 2010. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način, uvjeti i postupak financiranja registriranih političkih stranaka.

Političkim strankama, prema ovoj Odluci, smatraju se Udruge definirane u članku 2. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 1/07).

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za tekuću godinu.

U Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 70.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednak mjesečni iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj politič

koj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća u 2010. utvrđuje se godišnji iznos sredstava u iznosu od 4.375,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 21.875,00 kuna

-Hrvatska demokratska zajednica 13.125,00 kuna

-Primorsko-goranski savez 13.125,00 kuna

-Hrvatska narodna stranka
- liberalni dem. 8.750,00 kuna

-Hrvatska seljačka stranka 4.375,00 kuna

-Hrvatska socijalno liberalna stranka 4.375,00 kuna

-Autonomna regionalna stranka
Hrvatskog primorja, Gorskog kotara,
otoka i Rijeke 4.375,00 kuna

Članak 6.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke doznačit će se na žiro-račun političke stranke sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/02

Ur. broj: 2170-03-10-01-14

Čavle, 7. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr