SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA ČAVLE
7

9.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. travnja 2010. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu članak 5. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u provođenju ovog Programa u 2010. godini osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2010. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja, na prijedlog Izvršnog tijela Općine Čavle Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno I. Izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava za ovaj Program za 2010. godinu.

I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine Čavle, izrađuje Odjel.

I. Izmjene i dopune Plana iz prethodnog stavka ovog članka nalaze se u privitku koji čini sastavni dio ovog Programa.«

Članak 2.

Ove I. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/02

Ur. broj: 2170-03-10-01-13

Čavle, 7. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v. r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

I. izmjene i dopune Programa javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr