SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA ČAVLE
7

8.

Na osnovi stavka 1. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 7. travnja 2010. donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
u Općini Čavle

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini u Općini Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 50/09) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2010. godini na području Općine Čavle.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U članku 2. točke II., V. i VII. mijenjaju se i glase:

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE

ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
450.000,00

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1. Pometanje javno prometnih površina s odvozom
(942.600 m
2 a' 0,060 kn/m2). . . . . . . . . . . . . . . . 56.556

1. Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada -
dežurna služba (288 h a' 300,00 kn/h)
. . . . . . . . . . . 86.400

2. Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste
(54 km nerazvrstanih cesta)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000

4. Čišćenje snijega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000

5. Pometanje strojno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.044

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 450.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

V. JAVNA RASVJETA 887.000,00 kn

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove:

- utrošena električna energija na cijelom
području Općine Čavle 487.000

- održavanje javne rasvjete 300.000

- dekorativna rasvjeta

povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
(iluminaciju) 100.000

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 887.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VII. JAVNI PRIJEVOZ

U 2010. godini za javni prijevoz planira se 1.891.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini stupa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/10-01/02

Ur. broj: 2170-03-10-01-10

Čavle, 7. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v.r.

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr