SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
OPĆINA ČAVLE
7

6.

Na osnovu odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle je na sjednici održanoj 7. travnja 2010. godine donijelo

ODLUKU
o godišnjem obračunu proračuna Općine Čavle
za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu sadrži:

- ostvareni prihodi i primici u 2009. 44.984.605 kn

- ukupni rashodi i izdaci u 2009. 45.185.093 kn

- preneseni višak prihoda iz 2008. 599.658 kn

= VIŠAK PRIHODA I PRIMITAK
RASPOLOŽIVU SLJEDEĆEM RAZDOBLJU: 399.170 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitak po godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle iz 2009. godine iznosi 399.170 kn, te se kroz I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu uključuje u proračun i raspoređuje, kako slijedi:

Razdjel 003 - javne potrebe

Glava 00304 - sport

Program 0314 - ulaganja u sportske objekte
i opremu

Aktivnost 031402 - ulaganja u sportske objekte

Pozicija 175.1 - objekt NK Grobničan 249.170 kn

Aktivnost 031403 - ulaganja u opremu SRC

Pozicija 176 - sportska oprema 10.000 kn

Pozicija 176.1 - uredska oprema (računala) 6.000 kn

Pozicija 176.3 - oprema za održavanje i
zaštitu 134.000 kn

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/02

Ur.broj: 2170-03-10-01-01-06

Čavle, 7. travnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr