SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

18.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
u zakup poslovnog prostora

Članak 1.

U članku 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine PGŽ« broj 56/06, 6/08, 10/09 i 42/09), riječi: »Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u dnevnom tisku i sadrži:« zamjenjuju se riječima te glase: »Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije, a obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku. Natječaj sadrži:«

Članak 2.

Stavak 2. članka 10. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora mijenja se i glasi: »Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objavljene obavijesti o raspisanom natječaju u dnevnom tisku.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-05/10-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr