SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

17.

Na temelju članka 251. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o vremenu
izvođenja građevinskih radova

Članak 1.

U članku 2. Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/08 i 10/09) - (dalje u tekstu: Odluka), iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Građevinski radovi iz stavka 1. ovog članka ne smiju se obavljati na područjima Grada Opatije u naseljima Dobreć i Poljane sve dane u razdoblju od 15. lipnja do zaključno 15. rujna tekuće godine.«

Postojeći stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Iza članka 4. Odluke dodaje se novi članak 4a. koji glasi:

»Gradonačelnik Grada Opatije može odobriti obavljanje građevinskih radova i na područjima Grada Opatije iz članka 2. stavka 2. Odluke, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine, u slijedećim slučajevima i na slijedeći način:

1) ako se radi o obavljanju građevinskih radova od značaja za turizam i gospodarstvo Grada Opatije (građevinski radovi vezani uz hotele i druge značajne turističke objekte, prometnice, komunalnu infrastrukturu i sl.), koji su već obavljeni u značajnom dijelu i nisu se iz objektivnih razloga mogli završiti do 15. lipnja tekuće godine, a radi se o radovima od interesa za Grad Opatiju.

2) ako se radi o građevinskim radovima adaptacije, održavanja i drugih radova koji se obavljaju u manjem opsegu ili se obavljaju radi izgradnje jednostavnih građevina i koji svojim obavljanjem, posebice u smislu buke, ne ugrožavaju okolinu.

Odobrenje iz stavka 1. gradonačelnik donosi po pismenom zahtjevu investitora odnosno izvođača građevinskih radova.

Zahtjev mora sadržavati popis svih vrsta građevinskih radova koji se namjeravaju obavljati.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/224

Ur. broj: 2156/01-01-09-5

Opatija, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr