SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

12.

Na temelju točke V Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10) i članka 15. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane finkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. (»Narodne novine« broj 19/ 10), gradonačelnik Grada Opatije, Ivo Dujmić, ing., dana 1. ožujka 2010. godine donosi sljedeći

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijskoj
imovini za OŠ »R. K. Jeretov« u 2010.

Članak 1.

Bilancirana sredstva za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3224 i 3232) u visini od 105.589,00 kuna raspoređuju se korisniku (OŠ »R. K. Jeretov« Opatija) za:

1. Hitne intervencije - 34.743,00 kuna za zidarske radove, vodoinstalaterske radove, servis ispušnih plinova, te servis vatrogasnih aparata.

2. Usluge za tekuće i investicijsko ulaganje - 70.846,00 kuna za sanaciju muške svlačionice u dvorani za tjelesnu i zdrastvenu kulturu, elektroinstalacijske radove, zamjenu ulaznih vratiju za ulaz u PŠ Volosko.

Članak 2.

Bilancirana sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (4221, 4511) u visini od 316.929,00 kn raspoređuju se za:

1. Ulaganja u objekte - 276.271,00 kn za aluminijsku stolariju u matičnoj školi, klima uređaje u matičnoj školi - nastavak, nadstrešnicu između pomoćnog objekta i objekta PŠ Volosko.

2. Ulaganja u opremu - 40.658,00 kn za školski namještaj, uredski namještaj, opremu za školsku kuhinju - perilica posuđa Volosko.

Klasa: 400-08/10-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-10-6

Opatija, 1. ožujka 2010.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr