SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

9.

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09- ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrđena Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu, u iznosu od 31.306.398,00 kn.

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u iznosu od 31.306.398,00 kn sastoji se iz više ostvarenih tekućih prihoda u iznosu 2.919.118,00 kn, manje prenesenih sredstava iz prethodnih godina od prodaje društvenih stanova u iznosu od 3.000.000 kn, namijenjenih za otkup stanova, i neizvršenih rashoda u iznosu od 31.387.280,00 kn.

Članak 3.

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2010. godini za sljedeće namjene:

-neutrošena sredstva od prodaje stanova
nad kojima postoji stanarsko pravo
- na rezerviranja za buduće izdatke kn 494.240,00

-za program izgradnje objekata
komunalne infrastrukture kn 9.300.910,00

-za program održavanja komunalne
infrastrukture kn 6.545.314,00

-za program upravljanja imovinom
i stambena djelatnost kn 10.371.317,00

-za program izrade prostornih planova kn 1.688.425,00

-za program državne izmjere kn 811.806,00

-za izradu arhitektonsko
urbanističkih rješenja kn 409.142,00

- za program aktivnosti Gradskog vijeća kn 87.180,00

- za program aktivnosti Izvršnog tijela kn 19.540,00

- za program aktivnosti Ureda grada kn 309.000,00

- za opće rashode stručne službe Grada kn 128.800,00

-za kapitalna ulaganja u objekte
i opremu Grada kn 96.900,00

-za dodatni program osnovno
školskog obrazovanja kn 35.000,00

-za program srednjoškolskog
i ostalog obrazovanja kn 34.800,00

-za dodatne programe u kulturi kn 14.200,00

-za program kapitalna ulaganja
u kulturi (ustanova Festival) kn 60.000,00

-za program sporta kn 50.000,00

-za program socijalne skrbi i zdravstva kn 54.000,00

-za program poticanje poduzetništva kn 470.000,00

-za program osnivanje novih poduzeća kn 160.000,00

-za program protupožarne zaštite kn 165.824,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-10/1

Opatija, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Sclaunich dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr