SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 12. Subota, 3. travnja 2010.
GRAD OPATIJA
7

8.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2010. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2011. I 2012. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:

Članak 5.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2010. - 2012. sastavni su dio ovog Proračuna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2010. - 2012. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-10-2

Opatija, 30. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

O'Brien Slaunich, dipl. oec., v. r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr