SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

5.

Na temelju članka 5.-7. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini i načinu raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Ravna Gora

Članak 1.

U Odluci o visini i načinu raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/02) u članku 2. stavak 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 006-01/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr