SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
7

4.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. ožujka 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09) u članku 2. stavku 2. riječi »te donosi zaključak« zamjenjuju se riječima »daje prijedlog zaključka Općinskom načelniku«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-3

Ravna Gora, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr