SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
OPĆINA PUNAT
7

15.

Temeljem članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i Odluke o donošenju UPU 7 - građevinsko područje poslovne namjene K1 - Dokolovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10), Općinsko vijeće Općine Punat, na održanoj 29. ožujka 2010. godine donosi

O D L U K U
o osnivanju poduzetničke zone Dokolovo

Članak 1.

Poduzetnička zona koja se osniva ovom Odlukom imat će ukupnu površinu cca 68.600 m2.

Obuhvaćeni prostor poduzetničke zone se nalazi u katastarskoj općini Punat, između naselja Punat i Stara Baška, neposredno uz zapadni dio županijske ceste koja iz naselja Punat vodi u naselje Stara Baška. Prostor se proteže na neizgrađenom zemljištu od ceste u smjeru jugozapad, u pojasu dužine oko 580 m i širine od 100 do 160 m. Zemljište uključuje slijedeće katastarske čestice u dijelu:

- k.č. br. 5219/2 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5220/6 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5235/2 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5244/1 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5244/2 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5244/3 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5244/4 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama,

- k.č. br. 5244/5 u naravi neizgrađeni prostor s pašnjačkim površinama.

Članak 2.

Namjena zone je gospodarsko - poslovna, pretežito uslužna i manje proizvodna, uređena Odlukom o donošenju UPU 7 - građevinsko područje poslovne namjene K1 - Dokolovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/10) knjiga 1, kartografski prikaz 1, Korištenje i namjena površina.

Članak 3.

Izgradnja unutar zone vrši se temeljem Odredbi za provođenje Odluke o donošenju UPU 7 - građevinsko područje poslovne namjene K1 - Dokolovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/10).

Članak 4.

Nositelj i organizator Programa razvoja poduzetničke zone Dokolovo bit će Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čine:

1. Kopija katastarskog plana obuhvaćenih čestica,

2. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Općine Punat s prikazom građevinskog područja poslovne namjene K1 - Dokolovo,

3. Izvaci iz zemljišnih knjiga obuhvaćenih čestica,

4. Posjedovni listovi obuhvaćenih čestica,

5. Uvjerenja o statusu nekretnina,

6. Podaci o poduzetničkom potencijalu temeljeni na provedenoj anketi,

7. Opis stanja infrastrukture do zone.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-10-13

Punat, 29. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=664&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr