SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
59

57.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za davanje
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja imenuju se:

1. Olga Štrbac-Grubišić, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav,

2. Tomica Štivić, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem,

3. Zoran Šuman, predstavnik Grada Rijeke iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo,

4. Nikola Mendrila, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5. Igor Žiganto, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

Članak 2.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja djeluje pri Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/48

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr