SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
7

38.

Na temelju članka 46. i 81. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. travnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju područja, granice i sjedišta mjesnih odbora na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te način njihove promjene.

II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA

Članak 2.

Pod područjem mjesnog odbora, u smislu ove Odluke, razumijeva se zaokružena prostorna jedinica na području Grada, s utvrđenim granicama.

Područja mjesnih odbora na području Grada utvrđena su na kartografskom prikazu u mjerilu 1:25000 koji čini sastavni dio ove Odluke.

Granice područja mjesnih odbora ucrtane su crvenom bojom na kartografskom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Pregled ulica s pripadajućim kućnim brojevima na području pojedinog mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Pregled ulica) čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikaz i Pregled ulica iz članka 2. ove Odluke pohranjeni su u pismohrani Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te u registru prostornih jedinica Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka i nisu predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Područje i granice mjesnog odbora mogu se mijenjati u slučaju:

- osnivanja novog mjesnog odbora,

- izdvajanja dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, i

- spajanja mjesnih odbora.

O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora u suglasju s odredbama Statuta Grada.

III. SJEDIŠTA MJESNIH ODBORA

Članak 5.

Sjedišta mjesnih odbora su:

1. Za Mjesni odbor Brajda - Dolac u Rijeci, Pomerio 26,

2. Za Mjesni odbor Luka u Rijeci, Verdieva 11,

3. Za Mjesni odbor Orehovica u Rijeci, Kalina 2,

4. Za Mjesni odbor Školjić u Rijeci, Žrtava fašizma 2,

5. Za Mjesni odbor Svilno u Rijeci, Svilno 82

6. Za Mjesni odbor Pašac u Rijeci, Balde Fućka 39,

7. Za Mjesni odbor Draga u Rijeci, Draga Brig 24,

8. Za Mjesni odbor Svet Kuzam u Rijeci, Sveti Kuzam 19,

9. Za Mjesni odbor Drenova u Rijeci, Cvetkov trg 1,

10. Za Mjesni odbor Gornja Vežica u Rijeci, Dr. Zdravka Kučića 1,

11. Za Mjesni odbor Kantrida u Rijeci, Lovranska 10,

12. Za Mjesni odbor Kozala u Rijeci, Volčićev trg 2,

13. Za Mjesni odbor Brašćine - Pulac u Rijeci, Volčićev trg 2,

14. Za Mjesni odbor Belveder u Rijeci, Volčićev trg 2

15. Za Mjesni odbor Mlaka u Rijeci, Giuseppea Duelle 2,

16. Za Mjesni odbor Potok, u Rijeci, Milana Butkovića 2

17. Za Mjesni odbor Pehlin u Rijeci, Pehlin 58,

18. Za Mjesni odbor Podmurvice u Rijeci, Dubrovačka 2,

19. Za Mjesni odbor Banderovo u Rijeci, Rudolfa Tomšića 15

20. Za Mjesni odbor Podvežica u Rijeci, Kvaternikova 58,

21. Za Mjesni odbor Pećine u Rijeci, Janka Polić Kamova 73,

22. Za Mjesni odbor Centar - Sušak u Rijeci, Andrije Kačića Miošića 8a/I,

23. Za Mjesni odbor Grbci u Rijeci, Dražička 4,

24. Za Mjesni odbor Gornji Zamet u Rijeci, Dražička 4

25. Za Mjesni odbor Srdoči u Rijeci, Miroslava Krleže 4

26. Za Mjesni odbor Bulevard u Rijeci, Ivana Gorana Kovačića 12

27. Za Mjesni odbor Krimeja u Rijeci, Kumičićeva 50

28. Za Mjesni odbor Turnić u Rijeci, Franje Čandeka 36B

29. Za Mjesni odbor Sveti Nikola u Rijeci, Zametska 6

30. Za Mjesni odbor Škurinje u Rijeci, Save Jugo Bujkove 44

31. Za Mjesni odbor Škurinjska Draga u Rijeci, Porečka 94

32. Za Mjesni odbor Grad Trsat u Rijeci, Joakima Rakovca 33

33. Za Mjesni odbor Vojak u Rijeci, Mihanovićeva 1

34. Za Mjesni odbor Zamet u Rijeci, Bože Vidasa bb

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/02 i 13/06).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/69

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-4

Rijeka, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr