SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 11. Petak, 2. travnja 2010.
GRAD RIJEKA
7

37.

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 46. i 82. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. travnja 2010. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izdvajanju dijela područja Mjesnog odbora Zamet i osnivanju Mjesnog odbora Gornji Zamet

Članak 1.

Ovom se Statutarnom odlukom iz područja Mjesnog odbora Zamet izdvaja dio područja tog mjesnog odbora te se na tom području osniva novi Mjesni odbor Gornji Zamet.

Članak 2.

Područja, granice i sjedišta mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke.

Članak 3.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/69

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 1. travnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr