SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
59

56.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini (»Narodne novine« broj 21/ 04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine, donijelo je

PLAN
motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
i građevina za koje prijeti povećana opasnost
od nastajanja i širenja požara

Članak 1.

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), a u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastanak i širenje šumskih požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2004. godine.

Članak 2.

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u točki 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Rijeku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/03).

.

Članak 3.

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova«, (u daljnjem tekstu DVD »Drenova«), Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak- Rijeka« (u daljnjem tekstu: DVD »Sušak«), te Pilotski klub »Krila Kvarnera«.

Članak 4.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD »Drenova« i DVD »Sušak« organiziraju stalno dežurstvo od po dva vatrogasca i pasivno dežurstvo od po pet vatrogasaca u vremenu od:

- 14,00 - 20,00 sati radnim danom i subotom,

- 10,00 - 20,00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Članak 5.

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, DVD-i provode ophodnju rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeke - Zagreb i to:

- DVD »Drenova« ophodnju područja mosta na Rječini između Pašca i Drenove te područja Katarine, Velog Vrha, Lubanja, Gornje i Donje Drenove, Kablara, Škurinja, Pehlina, Podmurvica, Gornjeg Zameta, Srdoča, Kantride i Preluke;

- DVD »Sušak« ophodnju područja od Preluke do Drage te područja Svetog Kuzma, Svilna i Pašca.

- u pasivnom dežurstvu vatrogasci se pozivaju samo u slučaju požara, kada u roku od 15 minuta moraju doći u sjedište radi odlaska na požarište.

Članak 6.

Način uporabe vozila za gašenje požara te ophodnju građevina i područja za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su u točkama 12. i 13. Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Rijeku.

Članak 7.

Pilotski klub »Krila Kvarnera« provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avioizviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avioizviđanja kojeg donosi Pilotski klub »Krila Kvarnera« u skladu s Ugovorom o obavljanju poslova avioizviđanja.

Članak 8.

DVD »Drenova«, DVD »Sušak« i Pilotski klub »Krila Kvarnera« održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i dežurnom službom Odjela gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 9.

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu.

Članak 10.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/51

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr