SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
59

55.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga
Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

U članku 6. Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Rijeka« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/01 - pročišćeni tekst, 4/02 i 5/03) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području grada Rijeke, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni usluga, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva i to:

Dohodak po članu kućanstva mjesečno

Za cjelodnevni boravak

Za poludnevni boravak organiziran u posebnoj
odgojnoj skupini poludnevnog boravka

Za poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka

1. do 1.200,00 kn

31,20%

21,84%

31,20%

2. od 1.201,00 kn

34,04%

23,83%

34,04%

Napomena: postotak je određen u odnosu na punu mjesečnu cijenu cjelodnevnog boravka.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/47

Ur. broj: 2170-01-10-2004-2

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr