SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 15. Petak, 30. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
59

53.

Na temelju odredbe članka 104. i 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02,13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.
za financiranje kapitalnih projekata

Članak 1.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Erste & Steiermarkische Bank d.d., za financiranje kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04), u iznosu od 60.840.000,00 kuna.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:

Iznos kredita: 60.840.000,00 kuna

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Nominalna kamatna stopa: šestomjesečni LIBOR na EUR + 1,7 p.p. što na dan objave javnog nadmetanja 29.03.2004. iznosi 3,620.a.

Kamatna stopa za vrijeme počeka: jednaka nominalnoj

Efektivna kamatna stopa: 3,67 0odišnje

Metoda obračuna kamate: komforna

Rok povrata kredita: sedam godina (bez počeka)

Poček: do 31.12.2005.g.

Dinamika otplate glavnice i kamate: tromjesečno

Naknada za odobrenje kredita: 0,2% jednokratno na iznos kredita

Instrumenti osiguranja kredita: mjenica, založno pravo (hipoteka) na nekretninama Grada Rijeke: Stadion na Kantridi, zgrada ZZJZ na Mlaci i sportsko-rekreacijski centar na Costabeli i polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke u iznosima godišnjih anuiteta, kako slijedi:

u kn

Godina


Prihodi


Rashodi

Iznosi godišnjih anuiteta

Udio god. anuiteta (4/2*100)

1

2

3

4

5

2005.

613.256.900,00

611.083.773,00

2.173.127,00

0,35

2006.

604.343.900,00

593.596.510,00

10.747.390,00

1,78

2007.

612.685.596,00

602.248.652,00

10.436.944,00

1,70

2008.

628.962.763,00

618.835.944,00

10.126.819,00

1,61

2009.

652.414.186,00

642.598.136,00

9.816.050,00

1,50

2010.

690.275.539,00

680.769.935,00

9.505.604,00

1,38

2011.

730.723.588,00

721.528.431,00

9.195.157,00

1,26

2012.

773.948.598,00

765.063.566,00

8.885.032,00

1,15

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/52

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 29. travnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr