SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA SKRAD
KASTAV

6.

Na temelju članka 16. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 15. ožujka 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
na području Općine Skrad

Članak 1.

U članku 13. stavak 2. Odluke o komunalnom redu na području Općine Skrad (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/07 i 31/07) riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 3. riječi »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »Općinskom načelniku«.

Članak 2.

U članku 22. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 3.

U članku 24. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 30. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 32. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 6.

U članku 33. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 7.

U članku 34. stavak 1. točka 8. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 8.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Vozači odnosno vlasnici vozila dužni su prilikom prijevoza paziti da se ne rasipa građevinski ili drugi materijal koji prevoze po javno prometnim površinama.

Pri izlasku s gradilišta na javno prometnu površinu kotači motornih vozila moraju biti očišćeni od blata.

Vozila ne smiju ispuštati ulje na javno prometnu i drugu površinu.

Zabranjeno je na asfaltiranim i uređenim prometnicama i drugim javnim površinama koristiti se vozilima s gusjenicama, stavljati na gumene kotače lance (osim u zimskim uvjetima) ili na bilo koji način oštećivati prometnice«.

Članak 9.

U članku 35. stavak 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 10.

U članku 42. stavak 1. točka 7., 13. i 18. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 11.

U članku 44. stavak 1. točki 1. i 2. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 12.

U članku 72. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 13.

U članku 80. stavak 1. točka 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 14.

U članku 80. stavak 1. iza točke 21. dodaje se nova točka 21.a koja glasi:

»a) ne pazi da se prilikom prijevoza ne rasipa građevinski ili drugi materijal po javno prometnim površinama (čl. 42.a stavak 1. ove Odluke),

b) ne čisti kotače motornih vozila od blata pri izlasku s na javno prometnu površinu (čl. 42.a stavak 2. ove Odluke),

c) ispušta ulje na javno prometnu ili bilo koju drugu površinu (čl. 42.a stavak 3. ove Odluke),

d) oštećuje prometnice vozilima gusjenicama ili lancima (čl. 42.a stavak 4. ove Odluke).«.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/7

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr