SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
KASTAV

8.

Na temelju stavka 5. članka 11. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), a na prijedlog Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata
razreda turističkih mjesta

Članak 1.

U Odluci o visini koeficijenata razreda turističkog mjesta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/ 06) mijenja se članak 2. i glasi:

»Utvrđuje se visina koeficijenata iz članka 1. Ove Odluke kako slijedi:

- koeficijent 1,00 za naselja Bogovići, Milčetići, Porat, Radići i Zidarići,

- koeficijent 0,85 za naselje Turčići i

- koeficijent 0,70 za naselje Sveti Ivan.

Za ostala naselja primjenjuju se koeficijenti sukladno Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/06-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-11

Malinska, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr