SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
KASTAV

5.

Na temelju članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 11. ožujka 2010. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Malinska- Dubašnica za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Malinska-Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba i financiranje sljedećih aktivnosti:

- financiranja djelatnosti sportskih udruga i

- pokroviteljstva i pomoći u sportu.

Članak 2.

U 2010. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u sportu, kako slijedi:

1. financiranje djelatnosti sportskih udruga:

1.1.

Športski streljački klub »Dub«, Malinska

250.000,00 kn

1.2.

Šahovska škola »Goranka«, Ravna Gora

26.000,00 kn

1.3.

Nogometni klub »Krk«, Krk

65.000,000 kn

1.4.

Tenis klub »Malinska«,
Malinska

10.000,00 kn

1.5.

Športsko-ribolovna udruga
»Lastavica«, Malinska

25.000,00 kn

1.6.

Stolnoteniski klub »Malinska- Dubašnica«, Malinska

25.000,00 kn

1.7.

Kickboxing športska udruga »Malinska«, Malinska

80.000,00 kn

1.8.

Košarkaški klub »Krk«, Krk

5.000,00 kn

1.9.

Jedriličarski klub »Malinska«, Malinska

50.000,00 kn

1.10.

Veslački klub »Glagoljaš«, Omišalj

10.000,00 kn

1.11.

Rukometni klub »Omišalj«, Omišalj

30.000,00 kn

1.12.

Nogometni klub »Omišalj«, Omišalj

40.000,00 kn

1.13.

Moto klub »Krk« (Griffons), Krk

5.000,00 kn

1.14.

Auto klub »Otok Krk Racing«, Malinska

3.000,00 kn

1.15.

Brdsko-biciklistički klub »Krk«, Krk

5.000,00 kn

2. pokroviteljstva i pomoći u sportu:

2.1.

Šahovski turnir »Otok Krk
- zlatni otok Mediterana«

4.000,00 kn

2.2.

Izbor sportaša godine otoka Krka

7.000,00 kn

2.3.

Financiranje troškova streljane

30.000,00 kn

2.4.

Ostale potrebe u športu

20.000,00 kn

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2010. godinu.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Načelniku Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-3

Malinska, 11. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr