SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 10. Petak, 26. ožujka 2010.
GRAD RAB
KASTAV

16.

Na temelju članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Gradonačelnik Grada Raba, dana 8. ožujka 2010. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09), u dijelu V.A. 2.2. mijenja se naziv i glasi:

»A.2.2. STRUČNI ILI VIŠI STRUČNI REFERENT ZA FINANCIJE I PRAĆENJE PRIHODA I RASHODA«.

U istom dijelu V.A.2.2. pod b) riječ »visoka« zamjenjuje se riječima »srednja ili viša« , a riječi »3 godine« zamjenjuju se riječima »5 godina«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/16

Ur. broj: 2169-01-01-10-09

Rab, 8. ožujka 2010.

Gradonačelnik

Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=663&mjesto=51280&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr