SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD RAB
Rab-013

14.

Na temelju članka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08) i članka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Raba u sportu za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanju u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanju i promicanju sporta,

- poticanju sportsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- održavanju i opremanju sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.127.000,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenje programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih priredbi, organizacije rekreativnih programa te redovno održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odsjek), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Raba za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2010. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 5.

Odsjek prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2011. godine Odsjeku podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-17

Rab, 2. ožujka 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

Programski dio proračuna 2010/1
za razdoblje 01.01. - 31.12.10.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Program javnih potreba Grada Raba   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=660&mjesto=51280&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr