SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 7. Ponedjeljak, 8. ožujka 2010.
GRAD BAKAR
Bakar-005

5.

Na temelju članka 51. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96, 48/98 i 66/98) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 37/09) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o davanju stanova u najam

Članak 1.

U Odluci o davanju stanova u najam (»Službene novine PGŽ-a« broj 42/07 i 40/09) iza članka 6. dodaje se novi članak 6 a koji glasi:

»Prihodi članova obitelji podnositelja zahtjeva izražavaju se na način da se utvrdi visina prosječnog prihoda za prethodnu godinu po članu obitelji podnositelja zahtjeva, te se potom podnositelju zahtjeva, prema mjerilu imovinskog stanja, dodjeljuju bodovi na sljedeći način:

- ukoliko su prihodi niži op prosječne plaće u Republici Hrvatskoj za prethodno utvrđenu godinu, za svakih započetih 10% odstupanja naniže dodaje se 1 bod:

- ako su prihodi viši od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu utvrđenu godinu, za svakih započetih 10% odstupanja naviše oduzima se 1 bod.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. Iza alineje četiri dodaje se zarez i nova alineja koja glasi: »za svakog daljnjeg člana 2 boda.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. riječ »odnosno« zamjenjuje se veznikom »ili«.

U stavku 2. članka 9. točke 3 riječi »odgovarajućeg liječnika specijaliste« zamjenjuju se riječima »nadležnog doktora medicine«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-10-7

Bakar, 25. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr