SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA PUNAT
73

6.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 86/08 i 125/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici 22. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o naknadama troškova za rad u tijelima Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se naknade troškova za rad u tijelima Općine Punat.

Tijela Općine Punat u smislu ove Odluke su: Općinsko vijeće te tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće ili općinski načelnik.

Ovom Odlukom ne uređuju se naknade koje su utvrđene zakonom ili podzakonskim propisom ili odlukom Općinskog vijeća.

Naknade troškova za rad u tijelima Općine Punat iz ove Odluke utvrđuju se u neto iznosima, na koje se obračunavaju porezi i doprinosi.

Sredstva za isplatu naknada iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Punat.

Članak 2.

Naknada troškova za rad u tijelima Općine Punat utvrđuje se za sudjelovanje na sjednicama tijela te iznosi:

1. za predsjednika Općinskog vijeća, 400,00 kn po sjednici;

2. za članove Općinskog vijeća, 300,00 kn po sjednici;

3. za predsjednike tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće ili općinski načelnik, 250,00 kn po sjednici;

4. za članove tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće ili općinski načelnik, 150,00 kn po sjednici.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat nemaju pravo na naknadu troškova za rad u tijelima Općine Punat, osim ako to nije utvrđeno zakonom ili podzakonskim propisom ili odlukom Općinskog vijeća.

Članak 3.

Osobe iz stavka 1. članka 2. ove Odluke imaju pravo i na naknadu materijalnih troškova kada su za potrebe tijela dužni obaviti određeni posao, te imaju pravo na korištenje službenog vozila i naknadu troškova službenog puta (cestarine, smještaj i dnevnice) u iznosima propisanim za korisnike državnog proračuna.

Članak 4.

Osoba koja umjesto predsjednika predsjeda sjednici tijela ima pravo na naknadu kao predsjednik tijela.

Članak 5.

Općinskom načelniku, odnosno zamjeniku općinskog načelnika, koji svoju dužnost obavlja profesionalno ili je obavlja volonterski, ne isplaćuje se naknada troškova za rad u tijelima Općine Punat, osim ako to nije utvrđeno zakonom ili podzakonskim propisom ili odlukom Općinskog vijeća.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova za rad tijelima Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/ 06 i 25/09).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-10-7

Punat, 22. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Marijan Kereži, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=659&mjesto=51521&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr