SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 6. Ponedjeljak, 1. ožujka 2010.
OPĆINA ČAVLE
73

4.

Na temelju odredbe članka 3. i članka 6., stavak 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), članka 35., stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u
vlasništvu Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 12/08 i 39/09) u članku 7., stavak 1. mijenja se točka 4. i glasi:

- obveza ponuđača da kao osiguranje plaćanja novčane tražbine koja je predmet ugovora o zakupu dostavi 3 bianco trasirane i akceptirane vlastite mjenice sa klauzulom »bez protesta« uz mjenično očitovanje i zadužnicu koja obuhvaća trostruki iznos mjesečne zakupnine.

- Instrumenti osiguranja plaćanja naplatit će se u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu, zateznu kamatu i troškove s osnova korištenja poslovnog prostora najmanje dva mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine.

Članak 2.

Članak 29. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 12/08 i 39/ 09), dopunjuje se i glasi:

»Sukladno članku 28. Odluke (»Službene novine PGŽ« broj 12/08), ukoliko se u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Čavle, i to: Kaštel Grobnik, planinarski dom Platak (veliki i mali dom), obavlja djelatnost od interesa za Općinu Čavle, općinski načelnik može se odlučiti na niži iznos početne cijene zakupnine za poslovni prostor s time da početna cijena zakupnine ne može biti niža od 20% utvrđene visine početnog iznosa zakupnine.«

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/10-01/01

Ur. broj: 2170-03-10-01-4

Čavle, 25. veljače 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr