SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD CRES
Grad Cres

10.

Na osnovi člana 32. stavka 2. Zakona o prekršajima (»Narodne novine« broj 88/02 i 122/02) i članka 21. stavka 2. točka 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 20. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/99), članci 30. i 31. mijenjaju se i glase:

»Članak 30.

Globom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako bez suglasnosti Uprave groblja počne uređenje dodijeljenog grobnog mjesta (članak 9. stavak 3. ove odluke).

Globom od 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

Globom u iznosu od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 31.

Globom u iznosu od 50,00 do 200,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba korisnik grobnog mjesta ako ni nakon upozorenja Uprave groblja u ostavljenom roku ne izvrši svoju obvezu uređenja i održavanja dodijeljenoga grobnog mjesta (članak 22. st. 4. ove odluke).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/03-1/4

Ur. broj: 2213/02/02-01-01-03-3

Cres, 20. veljače 2003.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskoga vijeća

Josip Pope, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=21&mjesto=10002&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr