SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07 i 55/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradonačelnik Grada Rijeke 26. siječnja 2010. godine, donio je

PLAN
dimnjačarskih područja

Članak 1.

Ovim se Planom dimnjačarskih područja (u daljnjem tekstu: Plan) određuju dimnjačarska područja u gradu Rijeci.

Članak 2.

Grad Rijeka podijeljen je u pet dimnjačarskih područja, kako slijedi:

Područje broj I. - SUŠAK: započinje na zapadnoj strani sredinom rijeke Rječine sve do granice grada Rijeke na sjeveru i dalje prati granicu grada Rijeke prema istoku s općinama Jelenje, Čavle, Bakar i Kositrena sve do Martinšćice, gdje se i završava s granicom grada Rijeke.

Područje broj II. - STARI GRAD: zapadna granica počinje od raskrižja Osječke ulice s čvorom »Škurinje«, te ide južnom stranom čvora »Škurinje« do Ulice Rudolfa Tomšića i nastavlja sredinom Ulice Rudolfa Tomšića do raskrižja s Ulicom Corrada Ilijasicha. Nastavlja se sredinom Ulice Corrada Ilijasicha do raskrižja s Ulicom braće Branchetta, ide prema zapadu sredinom Ulice braće Branchetta do raskrižja sa Vukovarskom ulicom i Ulicom Franje Čandeka. Od raskrižja nastavlja prema istoku sredinom Vukovarske ulice i sredinom Ulice Viktora Cara Emina do raskrižja s Ulicom Josipa Završnika i Cambierievom ulicom. Nastavlja sredinom Cambierieve ulice do raskrižja s Krešimirovom ulicom ide ravno do obale mora. Sjeverna granica počinje od raskrižja čvorišta »Škurinje« i Osječke ulice i ide sredinom Osječke ulice do raskrižja s Tizianovom ulicom i Ulicom 1. maja. Nastavlja sredinom Ulice 1. maja do raskrižja s Ulicom Fiorella la Guardie, ide sredinom Ulice Fiorella la Guardie i Ulice Pomerio do raskrižja s Ulicom Ivana Grohovca, te nastavlja sredinom Ulice Ivana Grohovca do raskrižja s Vodovodnom ulicom. Obuhvaća stambene objekte Vodovodne ulice, TE »Rijeka« i vodospremu ZVIR do Rječine i spušta se sredinom Rječine prema jugu do mora.

Područje broj III. KOZALA: zapadna granica počinje sa spojem granice grada i Tibljaške ceste na sjeveru, ide sredinom Tibljaške ceste te nastavlja Škurinjskom cestom i spušta se sredinom Osječke ulice do raskrižja s Tizianovom ulicom i Ulicom 1. maja. Zatim se spušta sredinom

Ulice 1. maja do raskrižja s Ulicom Fiorella la Guardie i nastavlja sredinom Ulice Fiorella la Guardie, sredinom Ulice Pomerio do raskrižja s Vodovodnom ulicom. Obuhvaća objekte Vodovodne ulice i ide usjekom TE »Rijeka« te obuhvaća Vodospremu ZVIR do Rječine. Zatim prati prirodan tok rijeke Rječine sve do granice grada koja graniči s općinom Čavle i prati granicu prema zapadu do spoja Tibljaške ceste i granice grada čime se zatvara ovo područje.

Područje broj IV. - MLAKA: zapadna granica počinje od spoja granice grada Rijeke i Ulice Milice Jadranić na sjeveru, spušta se sredinom Ulice Milice Jadranić i nastavlja sredinom Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva. Obuhvaća naselja Hosti i Blažićevo i ide do Vukovarske ulice, dijelom nastavlja sredinom Vukovarske ulice do raskrižja s Ulicom Maria Gennaria i spušta se sredinom Ulice Maria Gennaria do raskrižja s ulicama Ivekovićeva, Vidovićeva cesta, Ivekovićeva i Karasova. Sredinom Ivekovićeve ulice i Karasove ulice nastavlja do raskrižja s Ulicom Antona Raspora Španca zatim od raskrižja okomito se spušta do Ulice Franje Čandeka i obuhvaća dio Ulice Franje Čandeka do raskrižja s Ulicom Krnjevo. Spušta se sredinom Ulice Krnjevo i nastavlja sredinom Ulice Ivana Matetića Ronjgova do Zvonimirove ulice i prelazi Zvonimirovu ulicu prema jugu do željezničke pruge. Nastavlja dijelom pruge prema zapadu, izostavlja objekte Ulice Giuseppea Smolikara i dalje ide sredinom te ulice i spušta se uz istočnu stranu tvornice »Torpedo«. Istočna granica počinje uz zapadnu stranu objekta »Kolodvor«, siječe Krešimirovu ulicu i ide sredinom Cambierieve ulice do Ulice Viktora Cara Emina, dijelom sredinom Ulice Viktora Cara Emina do raskrižja Ulice braće Branchetta i Vukovarske ulice te nastavlja sredinom Vukovarske ulice i sredinom Ulice braće Branchetta. Penje se sredinom Ulice Corrada Ilijassicha do Ulice Rudolfa Tomšića i ide sredinom Ulice Rudolfa Tomšića do južne strane čvorišta »Škurinje«. Prati južnu stranu čvorišta do Osječke ulice i ide sredinom Osječke ulice. Nastavlja Škurinjskom cestom i Tibljaškom cestom sve do spoja s granicom grada Rijeke. Nastavlja granicom grada s Općinom Viškovo prema zapadu do spoja granice grada i Ulice Milice Jadranić.

PODRUČJE broj V. - KRNJEVO: započinje sa zapadne strane granicom grada Rijeke s Opatijom ide željezničkom prugom do granice Općine Kastav i nastavlja granicom grada Rijeke do spoja s Ulicom Milice Jadranić. Spušta se sredinom Ulice Milice Jadranić i nastavlja sredinom Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva, zaobilazi naselja Hosti i Blažićevo i ide do Vukovarske ulice te dijelom nastavlja sredinom Vukovarske ulice do raskrižja s Ulicom Maria Gennaria. Spušta se sredinom Ulice Maria Gennaria do raskrižja s ulicama Ivekovićeva, Vidovićeva cesta i Karasova, Ivekovićevom i Karasovom ulicom do raskrižja s Ulicom Antona Raspora Španca. Od raskrižja okomito se spušta do Ulice Franje Čandeka i obuhvaća dio Ulice Franje Čandeka do raskrižja s Ulicom Krnjevo. Spušta se sredinom Ulice Krnjevo i nastavlja sredinom Ulice Ivana Matetića Ronjgova do Zvonimirove ulice te prelazi Zvonimirovu ulicu prema jugu do željezničke pruge. Nastavlja dijelom pruge prema zapadu, obuhvaća objekte Ulice Giuseppea Smolikara i nastavlja sredinom Ulice Giuseppea Smolikara te obuhvaća tvornicu »Torpedo« i time se zatvara granica ovog područja.

Članak 3.

Grafički prikaz dimnjačarskih područja iz članka 2. ovoga Plana čini njegov sastavni dio, pohranjen je u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke i nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti Plan dimnjačarskih područja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07).

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/10-04/5-18

Ur. broj: 2170/01-10-30-10-1

Rijeka, 26. siječnja 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51000&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr