SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 4. Ponedjeljak, 15. veljače 2010.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 28. rujna 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/06) mijenjaju se stavci 5. i 6. članka 4. tako da isti glase:

»Načelnik Općine Lopar dužan je do kraja ožujka svake godine predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 3. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Iznos naplaćene komunalne naknade u visini od 40% uložiti će se u uređenje komunalne infrastrukture, a prema Programu koji će usvojiti Općinsko vijeće.«

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/06) mijenjaju se i se stavak 3. članka 6. te stavak 1. članka 7. tako da isti glase:

»Od obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi i ostali objekti koje odredi načelnik Općine Lopar posebnom odlukom.

Odlukom načelnika Općine Lopar mogu se privremeno u potpunosti ili djelomično osloboditi plaćanja komunalne naknade obveznici na čijoj je nekretnini, uslijed elementarne nepogode ili druge nezgode, nastala šteta.

Članak 3.

U članku 20. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/06) dodaju se novi stavci 5. i 6., a koji glase:

»Iznimno od stavka 4. ovoga članka, komunalna se naknada plaća tromjesečno ukoliko obračunati iznos iste iznosi manje od 100,00 kn (slovima: stotinu kuna).«

»Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, komunalna se naknada plaća tromjesečno, bez obzira na ukupno obračunati iznos iste ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade Općini Lopar putem Jedinstvenog upravnog odjela podnese zahtjev za tromjesečnim plaćanjem.«

Dosadašnji stavci 5., 6. i 7. postaju stavci 7., 8. i 9.

U preostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 4.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/06

Ur. broj: 2169/02-01/09-01

Lopar, 28. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=657&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr