SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

6.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja tijela Gradske uprave, Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 22. siječnja 2010. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2010. godinu

I.

Plan prijma u službu donosi se za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije za 2010. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za Jedinstveni upravni odjel i Službu unutarnje revizije utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Gradonačelnik može izmijeniti ili dopuniti ovaj Plan na obrazloženi zahtjev rukovoditelja tijela Gradske uprave.

IV.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2010. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/10-01/05

Ur. broj: 2169-01-01-10-04-1

Rab, 22. siječnja 2010.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing., v.r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2010. GODINU

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2010.  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=656&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr