SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 3. Petak, 5. veljače 2010.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Na temelju, članka 17. stavka 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 110/07 i 60/08) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 2. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o kriterijima za obračun troškova gospodarenja
komunalnim otpadom

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Opatije.

Članak 2.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obuhvaćaju troškove određene zakonom kojim se propisuje način gospodarenja otpadom.

Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine komunalnog otpada koja se utvrđuje prema volumenu otpada.

Članak 3.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja troškova gospodarenja otpadom određuje isporučitelj usluge, KD Komunalac d.o.o. Opatija, cjenikom u skladu s propisima koji reguliraju komunalno gospodarstvo.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-01/09-01/268

Ur. broj: 2156-01-01-09-1

Opatija, 2. veljače 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr