SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službencima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinski načelnik donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
za 2010. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat tijekom 2010. godine.

II.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 13 službeničkih mjesta, a zaposleno je 10 službenika.

III.

U 2010. godini ne planira se prijam u službu službenika na neodređeno vrijeme.

IV.

Utvrđuje se prijam u službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla:

- 1 službenik - SSS.

- 1 službenik - VŠS.

V.

Utvrđuje se prijam u službu vježbenika:

- 1 vježbenik - VSS.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/09-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-2-09-1

Punat, 29. prosinca 2009.

Općinski načelnik
Mladen Juranić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr