SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

5.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09), članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2010. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova kao i izvor financiranja.

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

IV.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-09-4

Mrkopalj, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

Godišnji program održavanja komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr