SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

4.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2010. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju sljedeće aktivnosti:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/03

Ur. broj: 2112-05-01-09-3

Mrkopalj, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr