SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

3.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09), članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donijelo je na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine

1. IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2009. godinu

Članak 1.

Sredstva za realizaciju Programa:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

Ove Izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/09-014/03

Ur. broj: 2112-05-01-09-1

Mrkopalj, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Mario Blašković, v. r.

 

1. izmjena Programa gradnje objekata   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr