SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

2.

Na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06 i 60/08), Pravilnika o gospodarenju građevinskim otpadom (»Narodne novine« broj 38/08) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na svojoj Sjednici održanoj dana 14. siječnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i određivanju lokacije za gospodarenje
građevnim otpadom za područje Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom, u smislu odredbe članka 11. st. 2. Pravilnika o gospodarenju građevnim otpadom, osniva se reciklažno dvorište za građevni otpad s područja Općine Lopar i to za razvrstavanje, mehaničku obradu i privremeno skladištenje istoga.

Članak 2.

U smislu ove odluke, građevnim otpadom se smatra otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

Članak 3.

Ovom se odlukom osniva reciklažno dvorište na lokaciji SZ od postojećeg odlagališta otpada, neposredno uz samo odlagalište, u širini od 100 metara i u dužini od 100 metara. Na k.č. 1585 k.o. Lopar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-02

Lopar, 14. siječnja 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51281&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr