SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

5.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) a u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2010. godine donio je

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2010. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2010. godinu.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/10-04/10-18

Ur. broj: 2170/01-10-30-10-1

Rijeka, 29. siječnja 2010.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Plan prijma u službu u Grad Rijeku   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr